Vrijwilligers

Elke vrijwilliger die actief is bij onze scoutingvereniging is gescreend. Het omgaan met kinderen in de leeftijdscategorie van 5 tot en met 23 vereist een zorgvuldige selectieprocedure waarbij de vrijwilliger moet beschikken over een positieve verklaring omtrent gedrag.

Voor het toetreden tot de groep van vrijwilligers hanteren we de volgende procedure:

  • De kandidaat vrijwilliger toont zijn belangstelling.
  • Vervolgens volgt een kennismakingsgesprek met twee leden van het bestuur
  • Indien de kandidaat en het bestuur het gevoel hebben dat een “een goede match” is wordt een verklaring omtrent gedrag aangevraagd en wordt de kandidaat geïntroduceerd bij de speltak waar hij of zij als vrijwilliger aan verbonden wordt.
  • Zodra de VOG is ontvangen kan de vrijwilliger starten. Indien na enkele weken de ervaringen van beide kanten positief zijn wordt besloten de vrijwilliger voor te dragen aan de groepsraad. De groepsraad stemt anoniem over de toetreding van de vrijwilliger.

In het huishoudelijk reglement vind je alle afspraken die we als groep hebben gemaakt; Huishoudelijke reglement