Contributie

Contributie en voorwaarden sinds 1 januari 2023

Inschrijfgeld:

Het inschrijfgeld is éénmalig en bedraagt € 18,00. Dit bedrag moet worden voldaan gelijktijdig met de eerste contributiebetaling. Hiervoor ontvangt uw kind bij installatie de groepsdas en het naambandje en wordt de inschrijving van uw kind bij Scouting Nederland verzorgd.

Contributie:

                           maand              kwartaal            jaar

1 kind               € 19,50             €   58,50           €  234,00

2 kinderen        € 39,00             €  117,00          €  468,00

3 kinderen        € 53,50             € 160,50           €  642,00

De contributie moet per vooruitbetaling worden voldaan door overmaking op bankrekeningnummer

NL71 INGB 0001 5655 83 ten name van Be Pals-Prinses Julianagroep.

 

Wij geven er de voorkeur aan om de contributie via een automatische incasso te innen per kwartaal. Een machtigingsformulier hiervoor is bijgesloten.

Voor informatie over betalingen kunt u terecht bij de voorzitter/penningmeester Roger Gielisse, telefonisch bereikbaar via 06-819 249 18

Opzegging van het lidmaatschap moet twee maanden tevoren per e-mail worden gemeld bij de secretaris mailadres secretaris@bepals.nl

Let op: na schriftelijke opzegging loopt het lidmaatschap en de daarbij behorende betalingsverplichting van de contributie nog twee maanden door.

 

Inschrijf-/opzegformulieren

Klik hier om het inschrijfformulier te openen.

Klik hier voor het opzegformulier.