In opleiding

Binnen onze Groep vinden wij deskundigheidsbevordering erg belangrijk. Vandaar dat we regelmatig (nieuwe) leidinggevenden op training sturen. Er zijn verschillende soorten trainingen.

Start- en programmatraining

De belangrijkste training die iedere leidinggevende moet volgen is de Start- en Programmatraining.
De Starttraining gaat vooral in op de vraag wat je nodig hebt voor een kwalitatief goed Scoutingprogramma. Onderwerpen die tijdens de Starttraining in ieder geval worden behandeld zijn: het spelaanbod voor het betreffende speltak, de leeftijdskenmerken van de jeugdleden, het programmeren van één opkomst en het uitleggen en begeleiden van een spel. Er is ook genoeg ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en leuke spelideeën.
Daarna gaan de cursisten op stage bij een andere groep. De eerste stageopkomst maakt men kennis met die andere groep. Tijdens de tweede opkomst voeren de stagiairs zelf onderdelen van het programma uit en werken aan een door henzelf gekozen stageopdracht. Van die stage maken ze een stageverslag. Aan de hand van het stageverslag en de leerdoelen hebben ze een stagegesprek van ongeveer één uur met de stagebegeleid(st)er in de Regio. De stagebegeleid(st)er uit de Regio kent onze groep en de gastgroep en helpt bij het ontdekken van de cultuurverschillen.

De Programmatraining gaat wat dieper in op onderwerpen die met Scouting en de houding als leidinggevende te maken hebben. Zo wordt er aandacht besteed aan het programmeren op lange termijn, probleemgedrag van jeugdleden, de verantwoordelijkheden als leid(st)er en de verschillende stijlen van leidinggeven.

Indien de Start- en Programmatraining met goed gevolg worden afgelegd, ontvangt men de Verklaring van Bevoegdheid. Je kan aan het Scoutfit zien welke leid(st)er zo’n verklaring heeft behaald. Ze dragen namelijk een rood of groen insigne met een vinkje.

Kamptraining

De kamptraining is voor bestemd leiding met een Verklaring van Bevoegdheid, met en zonder kampervaring. De kamptraining is een speltak gebonden training, variërend in aantal dagen en vormen. Elke training heeft zijn specifieke inhoud. Op elke kamptraining wordt er in ieder geval aandacht besteed aan kamporganisatie, kinderen op kamp, thema’s, programma’s, veiligheid, ARBO op kamp en de eigen rol en houding als leiding. Daarnaast zijn er diverse keuzeblokken waarin de cursist zelf bepaalt waar hij/zij behoefte aan heeft.

Bevers gaan een nachtje logeren. Voor Beverleiding is er de logeertraining.
Welpen en Kabouters gaan bivakkeren in een ander clubhuis. Voor hun leiding is er de bivaktraining.
Scouts en Explorers gaan kamperen. Voor de leiding van deze speltakken is er een kampeertraining.
Hierdoor kun je gedragscodes gaan hanteren, terzake een protocol invoeren en krijg je tips om deze onderwerpen levend te houden in de groep.

Gilwellcursus

De Gilwellcursus is een cursus voor vrijwilligers binnen Scouting. Een cursus die gaat over hoe jij als persoon functioneert. Een cursus om stil te staan bij jezelf. Een cursus voor stafleden, teamleiders, bestuurders, trainers en begeleiders. Een cursus voor kaderleden vanuit het hele land.
De Gilwellcursussen worden gegeven door de vrijwilligers van Team Gilwell. Team Gilwell is een onderdeel van Scouting Nederland. De Gilwellcursus wordt in verschillende varianten aangeboden. De verschillende cursusvarianten bieden voor ieder wat wils. Ongeacht welke cursusvariant men kiest, iedere Gilwellcursus heeft globaal gezien dezelfde opbouw. Je kunt een leid(st)er die deze cursus heeft voltooid o.a. herkennen aan het leren touwtje met twee kralen die ze om hun nek dragen.

Groepstrainingen

Iedere leid(st)er wordt geacht zijn of haar deskundigheid bij te houden. Om dit te realiseren organiseert Scouting Nederland regelmatig diverse groeps- en managementtrainingen, waarbij diverse onderwerpen aan de orde komen. Onze groep heeft ervoor gekozen om in september 2010 de groepstraining “Intimiteiten & Veilige Scoutinggroep” te volgen. De training Intimiteiten binnen de grenzen behandelt het onderwerp “Intimiteiten binnen Scouting”. De training richt zich niet alleen op wat NIET mag, maar met je groep maak je de eigen normen en waarden over dit onderwerp bespreekbaar. In de training gaat het over grensoverschrijdend gedrag. Wat vinden jullie als groep grensoverschrijdend? Wat kun je als groep doen om grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik te voorkomen? En wat doe je als het wel voorkomt?
De groepstraining “Intimiteiten binnen de grenzen” heeft veel leid(st)ers bewust gemaakt van de manier waarop we met intimiteit omgaan binnen Scouting. De bereidheid om met dit thema aan de slag te gaan is, ondanks dat veel leiding het vaak moeilijk vindt, erg groot. De zorg voor de kinderen gaat echter verder dan alleen het volgen van een training door de leiding. Deze training richt zich daarom op de grotere lijn: Hoe zorg je als bestuur en teamleider voor een veilige Scoutinggroep, dat wil zeggen: hoe bescherm je de leiding en de kinderen van de groep, enerzijds tegen grensoverschrijdend gedrag, anderzijds tegen valse beschuldigingen? De deelnemers wordt gestimuleerd in het opzetten van beleid binnen hun groep op het gebied van intimiteiten binnen grenzen en het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag.