Jota Joti weekend Explorers samen met Scoutinggroep Wegelaer

Scoutinggroep Be Pals Prinses Juliana en de Wegelaergroep zetten samen een boom op tijdens de Global Jamboree on air 2015!

In het weekend van 16 tot en met 18 oktober nemen de scoutinggroepen Be Pals Prinses Juliana en de Wegelaergroep deel aan een worldwide evenement, het zogeheten Jota -Joti event, waarin scouting groepen overal ter wereld met elkaar in contact staan via het internet of met behulp van radioverbindingen. In 2014 namen wereldwijd 1,3 miljoen scouts deel aan het event.
De Jota-Joti 2015 heeft als thema “zet eens een boom op” In overdrachtelijke zin: ga eens een goed gesprek aan.

De bijzondere samenwerking tussen de Be Pals Prinses Juliana groep en de Wegelaergroep krijgt daarmee een vervolg. De Wegelaer groep is een scouting groep die zich richt op jeugd en jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

In 2014 werd in het kader van een project van de Nederlandse Stichting voor het gehandicapte kind , onder de naam samen@scouting Unlimited Adventure een gezamenlijk activiteit georganiseerd. Tijdens deze activiteit werd de afspraak gemaakt om samen in 2015 aan de Jota deel te nemen. De bijzondere samenwerking krijgt een extra dimensie omdat de jongeren van de Wegelaer groep in het verleden al ervaring hebben opgebouwd met de Jota. Voor de Be Pals Prinses Juliana explorers is dit een uniek moment om van hen te leren. De Jota-Joti word immers geheel door de jeugdleden zelf gedaan.

Vanaf 16 oktober 2015 wordt gestart met de opbouw van de radio toren en de internet installaties in het gebouw van de Wegelaergroep gelegen aan Brusselselaan 15 te Den Haag. Op Vrijdagavond rond 22,00 uur is de opening en op zaterdag 17 oktober het vervolg met het leggen van de verbindingen met scouts over de gehele wereld. Het zenden en ontvangen zal tot diep in de nacht plaatsvinden rekening houdend met alle tijdszones op de wereld.