Bestuursbericht

  • Het gazon voor ons clubhuis wordt de komende weken gerenoveerd. Hoveniersbedrijf Hoek die deze werkzaamheden geeft ons hiervoor, bij wijze van sponsoring, een flinke korting!
  • Het gazon zal hierdoor 6 tot 8 weken niet belopen mogen worden. Vanaf het moment dat de werkzaamheden starten zal het gazon worden afgesloten.
  • Vanaf heden verzoeken wij iedereen vriendelijk geen fietsen of andere vervoersmiddelen tegen het hek te plaatsen. In plaats daarvan kunnen fietsen tegen het hek van de speeltuin worden geplaatst.
  • De zomervakantie nadert snel. Op de zomerkampen na zijn er tijdens de zomervakantie geen opkomsten. De eerste opkomst in het nieuwe seizoen start op 6 september 2014. De leiding van uw kind zal u hierover verder berichten.
  • Op 27 september 2014 hebben wij een Open Dag. Hierdoor zullen de opkomsttijden veranderen. Ook hierover zult u door de leiding van uw kind worden geïnformeerd.
  • Voor de Open Dag zoeken we nog sponsors voor onder andere limonade, pannenkoekenmix, het luchtkussen en andere zaken. Ook zoeken we mensen die diverse activiteiten willen begeleiden. Wilt u zich aanmelden voor sponsoring, begeleiding of meer informatie? Dan kun u een mail sturen naar Roger Gielisse via deze link. Deze link kunt u ook gebruiken als u wilt meehelpen met het schilderwerk aan de buitenkant van ons clubhuis.
  • Vanaf 1 juli 2014 hebben we een nieuwe penningmeester, Marion Horstink. Voor vragen over contributie of wijziging van bankgegevens kunt u bij haar terecht via deze link.
  • Zijn er wijzigingen in uw persoonsgegevens door bijvoorbeeld verhuizing of wijziging van emailadres dan verzoeken wij u vriendelijk om deze door te geven aan onze gegevensbeheerder via deze link.
  • Wij willen u nogmaals op wijzen dat wij een opzegtermijn van drie maanden kennen.