Alcohol en Roken

De overheid heeft de wettelijke regels omtrent alcohol en tabak met betrekking tot de jeugd aangescherpt. Dit heeft ertoe geleid dat wij als vereniging onze eigen regels met betrekking tot dit onderwerp nog eens goed onder de loupe hebben gelegd. Binnen onze vereniging zijn de volgende regels van kracht:

  • In bijzijn van jeugdleden wordt door leiding en bestuur niet gerookt;
  • Ten overvloede: ook jeugdleden mogen tijdens de opkomsten niet roken;
  • Binnen het gebouw en op het terrein rond het gebouw mag niet worden gerookt, wij verzoeken eenieder dit buiten het hek te doen;
  • Er worden tijdens de opkomsten door leiding, bestuur en jeugdleden geen alcoholhoudende dranken genuttigd.

Voor alle duidelijkheid: onder jeugdleden verstaan wij alle leden onder de 21 jaar.