Overvliegen.

3 september 2022.
De Overvlieg-opkomst.
Vandaag stonden Isabella, Siobhan, Irene, Tomas, Ignas, Martin, Tudor, Louis en Bor letterlijk en figuurlijk in het zonnetje, want ze gingen over naar onze fantastische Scouts onderdelen De Bosgeuzen en Het Phoenixvendel. Het eerste spel was een echte voltreffer, iedereen mocht namelijk een ballon met onbekende inhoud, kapot prikken boven een overvlieger. De ballonnen klapten verrassend uit elkaar met allerlei soorten viezigheid zoals, vla, yoghurt, meel, hagelslag, enzovoort.
Daarna deden jullie het klassiekertje “Snoep happen uit een bak vla “. De snoepjes gingen er goed in en er waren zelfs welpen die af en toe een hapje vla namen. Uiteraard zouden we de Be Pals niet zijn als er daarna geen gigantisch vla-gevecht zou ontstaan….
Nadat we de vla uit de oren en ogen hadden gespoeld gingen we naar de Groene Zeep baan. Eerst mochten de Overvliegers naar hun nieuwe onderdeel glibberen, maar er waren ook een heleboel dappere Woudwachters die de baan ook deden.
Na de limonade en een onwijs gaaf spel in de speeltuin, namen jullie ook afscheid van ondergetekende. Patricia en haar team hadden samen met jullie voor wat verrassingen gezorgd en ook Tomas, Tudor, Ignas en Louis gaven een mooi cadeau. Het Bestuur was ook aanwezig en sloten deze onvergetelijke middag af met een fraaie speech.
Het ga jullie goed Woudwachters !
Bert Steenkist
Sept 3, 2022.
The Overflight Rise.
Today Isabella, Siobhan, Irene, Tomas, Ignas, Martin, Tudor, Louis and Bor were literally and figuratively in the spotlight, because they switched to our fantastic Scouts sections De Bosgeuzen and Het Phoenixvendel. The first game was a real hit, because everyone was allowed to puncture a balloon with unknown content above an overflyer. The balloons surprisingly exploded with all kinds of dirt such as custard, yogurt, flour, sprinkles, and so on.
Then you did the classic “Eat candy from a box of custard”. The candies went down well and there were even cubs who occasionally took a bite of custard. Obviously we wouldn’t be the Be Pals if there wasn’t a huge custard fight after that….
After we had rinsed the custard from our ears and eyes, we went to the Green Soap course. First, the Overflyers were allowed to slide into their new section, but there were also a lot of brave Woudwachters who did the course as well.
After the lemonade and an incredibly cool game in the playground, you also said goodbye to the undersigned, Bert Steenkist. Patricia and her team had prepared some surprises with you and Tomas, Tudor, Ignas and Louis also gave a nice present. The Board was also present and concluded this unforgettable afternoon with a beautiful speech.
Good luck Woudwachters !
Bert Steenkist.