Halloween opkomst.

27 oktober 2018.
Halloween opkomst.
Onze opkomst begon met de installatie van twee super Woudwachters, Meryl en Ruben. Hun opdracht was om een potje Poortbal te overleven en dat deden ze met verve. Nadat ze bij Hindira de belofte aflegden mochten Levi en Edda de nieuwe Be Pals Scouts de das omdoen en eindigden we de ceremonie met onze eigen traditie van Baloe vangen.
Het eerste Halloweenspel was erg luguber, maar ook erg leuk, we gingen namelijk van graf wisselen en daarbij bleef er steeds één “ lijk “ zonder graf. Degenen die na afloop van het spel nooit zonder graf zaten, hadden gewonnen.
Ook wij deden daarna het bij onze groep zeer populaire Mummificeerspel. In groepjes van drie welpen werd er steeds één welp helemaal ingewikkeld als een echte Dummy de Mummy. Dit deden we in het Beverlokaal zodat we jullie konden verrassen met een kikke Halloweenwelpenlokaal waar wee eerst hele enge spinnen gingen maken. Toen die spinnen allemaal op de grond stonden leek het wel een invasie van de achtpotigen en daarna werd het nog enger in het lokaal toen jullie allemaal enge maskers opdeden.
Bij de limonade kregen jullie dit keer geen koekje, maar mochten aderen in elkaar knopen om daarna lekker op te peuzelen.
We eindigden de opkomst met een Heksenbezemrace waarbij je ook nog één hand nodig had om met een mandje snoep op te halen. Bij de eerste rondes vloog het snoep weleens uit de mandjes, maar gelukkig werden steeds slimmer en eindigde elk groepje met een lekker volle “ Trick or Treat “ emmer.