Het Viking Handels Spel.

7 oktober 2017.
Het Viking Handels Spel.
En de herfst is begonnen……Terwijl de regen vrolijk op onze hoofden kletterde begonnen ook wij vrolijk aan het Handelsspel. De opening was lekker maf met een lied van alle leiding en daarna deden we met meer dan honderdvijftig welpen de Viking “OEH” yell. Deze ging zo, de trommel gaf de maat aan en dan klapten wij in onze handen terwijl we “OEH” riepen, en dan ging het steeds sneller.
Na de speluitleg liepen we met de posthouders het bos in en gingen jullie eerst geld verdienen met allerlei leuke spelletjes, zoals : door de hoepel kruipen, een levende pyramide maken, pijl en boog schieten, enzovoort.
Als je genoeg geld had kon je onderdelen voor een boot gaan kopen en daarbij bepaalde de dobbelstenen de prijs. Wie alle onderdelen had kon die inruilen bij de centrale post. Daar kreeg je een dropje in de vorm van een bootje.
Er werd goed onderhandeld met de posthouders, maar we zagen jullie ook onderhandelen met de andere groepjes.
Na twee uur handelen en heel veel lol sloten we dit fantastische Regiospel af en ging iedereen tevreden naar huis.