Chil de Wouw.

Chil de Wouw.

Na het Regiospel bleven de meeste Woudwachters over, om ook het middagprogramma mee te maken. Bij het eerste spel moesten de vogels zorgen dat ze niet gepakt werden door twee grote slangen. Elke keer als de slangen een vogel veroberden werden ze groter, maar ook iets langzamer.
De leiding deed dit keer ook lekker mee en moet toegeven dat jullie conditie écht top is.
Het tweede onderdeel van het programma was heel vrij, jullie mochten namelijk vogelnesten maken op autobanden. Jullie maakten drie nesten die alle drie echt heel erg van elkaar verschilden, maar het belangrijkste was dat ze heerlijk waren om in te zitten.
Dat je als vogel ook uit moest kijken voor de kat, deden we na met een spannende pot
“Drie is teveel “. Als de kat je te snel af was, keerden de rollen om en werd de vogel de kat. Maar je kon ook een andere vogel aantikken om weg te vliegen, zodat jezelf weer veilig was.

Na de limonade deden we een spel met eieren in twee vogelnesten. Je mocht om de beurt een takje uit het nest halen, maar dan mocht er geen ei uit het nest vallen. Valerie en Floris wonnen het eerste potje en mochten daarna hun eigen nesten maken. Hierbij viel op dat beiden een andere manier van opbouwen hadden, de één chaotisch en de ander heel gestructureerd. ( Mooie woorden hè !)
In het laatste half uur leerden we jullie de Vogeltjesdans en die ging eigenlijk meteen zo goed dat we hem twee keer deden. Daarna hadden jullie het verzoek om Aramsamsam nog een keer te doen, maar dan in de versie waarbij je steeds sneller moet bewegen.

Na afloop maakte Brechtje ook bekend dat zij graag lid wil worden. Ze wordt op 5 maart geïnstalleerd.

ChildeWouw4